If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Прилики и разлики между грешки от първи и втори род

Задача

Дарената кръв бива проверявана за инфекциозни болести и други замърсители. След като повечето дарена кръв е безопасна, спестява се време и пари като се проверяват партиди дарена кръв, а не се проверяват отделни проби. Един определен тест бива извършен, за да се види дали един определен токсин е наличен, и цялата партида бива отхвърлена, ако бъде засечен токсина. Това е подобно на използване на нулева и алтернативна хипотеза за определяне дали да се отхвърли, или да се запази партидата. Проверяваните хипотези могат да бъдат поставени като:
H0: Партидата не съдържа токсина.
Ha: Партидата съдържа токсина.
Каква ще е последицата от грешка Тип I в този контекст?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?