Основно съдържание

Работа и енергия

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1000 точки за майсторство!

За този урок

"Енергия" е дума, която се използва често. Тук ще научиш как тя е едно от най-полезните понятия във физиката. Междувременно ще говорим за работа, кинетична енергия, потенциална енергия, запазване на енергията и за механично предимство.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.