Основно съдържание

Равномерно кръгово движение и гравитация

За този урок

Защо нещата се движат в кръг? Учи за центростремителното ускорение, центростремителната сила и закона на Нютон за гравитацията.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.