If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Въртящ момент и момент на импулса

0

Възможни точки за Майсторство
Научи какво означават ъглово преместване, ъглова скорост и ъглово ускорение, както и как те са свързани със съответстващите им линейни величини.
Научи каква е зависимостта между ъгловото преместване, ъгловата скорост и ъгловото ускорение като използваш кинематични формули за въртеливо движение.
Всеки, който някога е отварял врата, има интуитивно разбиране за въртящия момент. В този урок ще проучим защо и как телата се въртят, като използваме концепциите за въртящ момент и ротационно равновесие.
В този урок ще научим как разпределението на масата може да повлияе на това колко лесно може да бъде променена ъгловата скорост около една ос. Това свойство се нарича инерчен момент.
Дали една бейзболна топка има повече кинетична енергия, ако се върти? В този урок ще научим как да определим ротационната кинетична енергия на едно тяло, така че да можем да открием колко повече енергия има бейзболната топка.
В този урок ще учим за ъгловия импулс на тяло и ъгловия импулс на сила и как тези величини са свързани с транслационния (или линеен) импулс на тяло.
Ъгловият импулс на тяло е константа, когато няма сумарен въртящ момент, точно както линейният импулс на тяло е постоянен, когато няма сумарна сила. В този урок ще учим за запазването на ъгловия импулс на тяло и как да приложим новия закон за запазване, за да решаваме задачи.
До този урок винаги приемахме, че гравитационното поле е еднородно и потенциалната енергия е равна на mgh. Сега ще научим как да намираме гравитационната потенциална енергия при големи разстояния, когато тези предположения вече не са валидни.
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за Майсторство!

За този урок

Всичко, което научихме за движение, сили, енергия и импулс на тяло, може да бъде използвано наново с няколко промени, за да се анализират въртящи се тела. В този урок ще научиш за ротационното (въртеливо) движение, инерчния момент, въртящия момент и момента на импулса на тяло.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.