Основно съдържание

Въртящ момент и момент на импулса

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1200 точки за майсторство!

За този урок

Всичко, което научихме за движение, сили, енергия и импулс на тяло, може да бъде използвано наново с няколко промени, за да се анализират въртящи се тела. В този урок ще научиш за ротационното (въртеливо) движение, инерчния момент, въртящия момент и момента на импулса на тяло.
AP® е регистрирана търговска марка на College Board, които не са прегледали този ресурс.