If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:30

Видео транскрипция

Интегриране в ЯМР означава намирането на площта под сигнала, която ни казва какъв е броят на протоните зад този сигнал. Тук имаме протонен ЯМР спектър на бензил ацетат, включително стойностите за площта под сигналите. Компютър изчислява площта под сигнала, като например за този сигнал площта под него, изчислена от компютъра, е това число. Компютърът ни дава 57,9. За този сигнал компютърът е изчислил площ от 23,1. Накрая за този сигнал тук имаме площ от 35,4. Да се върнем тук към структурната формула на бензил ацетата, за да видим колко протона трябва да отчетем в протонния ЯМР спектър. Този въглерод тук има три протона. Ще запиша тези протони. Този въглерод има два протона. Общо пет дотук. После в пръстена имаме още пет протона. Като обикаляме пръстена, това са още пет протона, значи общо десет. Трябва да отчетем 10 протона в нашия спектър. сега да се върнем към площите под сигналите, за да намерим най-малката площ. От тези три стойности най-малка е 23,1. Ще разделим трите площи на най-малката. Ще започна с 57,9. 57,9 делено на 23,1. Ще взема калкулатора. 57,9 делено на 23,1 дава 2,5. Записвам 2,5 ето тук. 23,1 делено на 23,1 е едно. Накрая 35,4 делено на най-малката площ, т.е. 35,4 делено на 23,1 дава 1,5 приблизително. Тук е 1,5. Това ни дава съотношението между протоните, които дават тези три сигнала. Отношението е 2,5 към 1 към 1,5. Но не е възможно да имаме 2,5 протона, нали? Не може да имаме половин протон Така че това не е точният брой на протоните. Трябва да отчетем 10 протона в молекулата. Ако пораздъждаваме, ако умножим тези числа по две, това ще ни даде търсеното. 2,5 умножено по 2 дава 5. 1 умножено по 2 дава 2. 1,5 умножено по 2 дава 3. Очевидно 5 + 2 + 3 е равно на 10. 10 протона е броят на протоните, които трябва да отчетем за тази молекула. Значи този сигнал тук съответства на пет протона, този сигнал съответства на два протона, а този сигнал съответства на три протона. Ако се върнем горе при структурната формула и потърсим тези протони, виждаме три химически еквивалентни протони, химичното отместване за тези протони е в областта за карбонил, така че ще очакваме химично отместване от около 2. И точно това виждаме тук. Това отместване е точно след 2, сигналът отговаря на три протона, а тук ние имаме три протона. Сега да видим тези два протона. Тези два протона са до кислород, така че кислородът ги деекранира. Тези два протона са също така до бензеновия пръстен, затова ще очакваме по-голямо химично отместване. Значи имаме два протона, и, разбира се, ето този сигнал съответства на два протона. Накрая имаме пет почти еквивалентни протона в пръстена, които може и да не са съвсем еднакви, но за този сигнал тук, тук има пет протона, които дават този сигнал, като той е по-сложен от другите, но обърни внимание на местоположението му. Той е точно в ароматната област на химично отместване. Така че този сигнал представлява тези пет ароматни протони в пръстена. Това показва колко полезни са стойностите на площите под сигналите. Те показват колко протона дават даден сигнал, което позволява да определим структурата на молекулата.