If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е сърдечна недостатъчност?

Посети (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) за материали, свързани със здравето и медицината, както и (http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) за материали, свързани с MCAT. Тези клипове не предоставят медицински съвети, а са с информативна цел. Клиповете не целят да заместят професионална медицинска оценка, диагноза или лечение. Винаги се съветвай с лекар по всички въпроси, които имаш относно дадено заболяване. Никога не пренебрегвай професионалните медицински съвети и не отлагай посещението си при лекар заради информация в клипове на Кан Академия. Създадено от Танер Маршал.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сърцето изпомпва кръв основно към две места и първото от тях е тялото. От лявата страна е наситената с кислород кръв и трябва да запомним, че ляво и дясно са разменени, понеже гледаме анатомичния изглед на сърцето. То изпомпва тази кръв към тялото и тялото приема този кислород. Тялото го изразходва и после кръвта циркулира обратно към дясната страна, където този път се изпомпва към белите дробове и отново се насища с кислород, след което циркулира обратно към лявата страна. Количеството кръв, което се изпомпва към тялото във всеки един момент, е базирано на нуждата на тялото от кръв. Можеш да си го представиш, все едно е договор, който казва: "Имам нужда от толкова кръв, за да поддържам толкова дейност. Това може да се промени, например, ако започнеш да тренираш и тогава тази нужда може да се повиши. Сърцето се приспособява към това и започва да изпомпва повече кръв към тялото, за да посрещне тези нови нужди. Сърдечна недостатъчност е състояние, при което сърцето не може да посрещне нуждите на тялото. Във всеки един момент сърцето не може да изпомпи достатъчно кръв, за да посрещне нуждите на тялото. Има два основни вида сърдечна недостатъчност. Първият наричаме систолна сърдечна недостатъчност, като систолна се отнася за систола, което е фазата от сърдечния цикъл, при която кръвта се изпомпва от сърцето, така че систолна сърдечна недостатъчност е, когато сърдечните мускули не изпомпват кръв с достатъчно сила. Това често означава, че тези мускули са отслабени и по-малки, отколкото при здраво сърце, и това обикновено ги прави да изглеждат малко по-различно. Когато тези по-малки мускули се съкратят, те не се свиват толкова силно, колкото преди, и поради това по-малко кръв се изтласква с всяка контракция. Казвам контракция, понеже сърцето е този мускул. Когато се съкрати, то се свива. Можеш да си го представиш, все едно държиш в ръка тази бутилка с вода и като стиснеш бутилката тя изстрелва водата навън. Това е същата концепция като при сърцето. Когато тези мускули се съкратят, те притискат кръвта и по този начин се изпомпва кръв и към тялото, и към белите дробове. При систолна сърдечна недостатъчност, след като мускулите на сърцето са по-малки, представи си отново тази бутилка с вода, но този път само леко я натискаш. Много по-трудно ще е да се изтласка водата навън. Същото е и при сърцето, когато мускулите са по-малки и по-слаби. Ще е много по-трудно да притисне и изпомпва кръвта към тялото. Вероятно забеляза, че долните кухини на сърцето изглеждат уголемени, а в същото време мускулестата стена е много тънка, като това са характерни черти на сърцето със систолна недостатъчност. Малките мускули силно затрудняват изпомпването на кръвта към тялото. Това е първият вид сърдечна недостатъчност. Вторият вид се нарича диастолна сърдечна недостатъчност и, вместо да е проблем с изпомпването, поради твърде малки мускули, диастолната недостатъчност е проблем с изпълването, поради което я наричаме диастолна недостатъчност, което се отнася до диастола, а това е фазата на сърдечния цикъл, при която сърцето се изпълва с кръв. При този вид недостатъчност тялото не получава достатъчно кръв, понеже сърцето не се пълни с достатъчно кръв, която да изпомпва. Ако се върнем към аналогията с бутилката с вода, този път я държиш с една ръка, както беше за здравото сърце, но сега бутилката е пълна с по-малко вода, така че дори и да я стиснеш със същата сила като тази на здраво сърце, по-малко вода ще бъде изтласкана, просто защото в бутилката има по-малко вода. Това се получава при диастолна недостатъчност. След като камерите се пълнят с по-малко кръв, дори и сърцето да бие със същата сила, към тялото ще бъде изтласкана по-малко кръв. Но защо камерите се пълнят с по-малко кръв? Понеже, в този случай, тези мускули са по-големи и заемат повече място, и това оставя по-малко място в камерите, което кръвта да запълни. Дотук показахме двата вида сърдечна недостатъчност и всеки път го показахме и от двете страни. Но това не се случва винаги. Определено е възможно да има изолирана сърдечна недостатъчност. Може да е само от лявата страна или може да е изолирана само отдясно. Важно е да не си мислиш, че това обикновено се случва първо отляво и това води до десностранна недостатъчност. Знам, че тук показвам само систолна недостатъчност, но тази изолирана недостатъчност може да се случи и при систола, и при диастола. В зависимост от това от коя страна се случва това, лявата или дясната, симптомите ще бъдат малко по-различни. Нека започнем с лявата страна. След като лявата страна изпомпва кръв към тялото, това означава, че тя идва от белите дробове и, ако не се изпомпва ефективно в тялото, кръвта се натрупва в белите дробове. Представи си го като задръстване. Какво се случва, когато затворят една лента и пропускат само по една кола? Другите коли се натрупват. Това е почти същото нещо. Кръвта се натрупва в белите дробове, понеже се изпомпва само по малко. Затова много чест симптом на левостранна сърдечна недостатъчност е натрупване на течност в белите дробове. Това се нарича конгестия (застой) и затова понякога казваме застойна (конгестивна) сърдечна недостатъчност. Това беше левостранна недостатъчност. Да разгледаме десностранната недостатъчност. Ще покажа само систолна недостатъчност, но нека отбележа, че това може да се случи по време на систола или по време на диастола. Този път, след като знаем, че дясната страна изпомпва кръвта към белите дробове, знаем, че кръвта идва от тялото. След като кръвта не се изпомпва толкова добре към белите дробове, отново имаме ситуацията със задръстването, но този път кръвта се натрупва в тялото. Пациенти с десностранна сърдечна недостатъчност може да имат натрупване на течност в ходилата, краката и корема си. Отново, както при лявата страна, има конгестия, или натрупване на течност, но вместо в белите дробове, то е в тялото. Да припомня набързо, че може да има само систолна недостатъчност от дясната страна или може да има само систолна недостатъчност на лявата страна, а е възможно да ги има и двете. По същия начин може да има диастолна недостатъчност само от дясната страна или само от лявата страна, или и от двете. Дори е възможно да има комбинация от систолна и диастолна недостатъчност. След като уточнихме това, да разгледаме изключително важния начин, по който измерваме способността на сърцето да посрещне нуждите на тялото, а това се нарича минутен обем на сърцето. Минутният обем представлява общото количество кръв, което сърцето изпомпва на всяка минута, като се представя в литри кръв на минута. Нормалният минутен обем е около пет литра на минута. Минутният обем може да се раздели на два други компонента. Първият е ударен обем, което е количеството кръв, изпомпвано с всеки удар, а това е различно от минутен обем, понеже е на всеки удар, не на всяка минута. Взимаме ударния обем и го умножаваме по сърдечния ритъм, който се измерва в удари на минута, и тези двете, умножени заедно, дават минутния обем. Ако променим или ударния обем, или сърдечния ритъм, например, да кажем, че намаля ударния обем, тъй като минутният обем зависи от тези две променливи, минутният обем също ще спадне и точно това се получава при сърдечна недостатъчност. Минутният обем е по-малък, понеже сърцето не изпомпва толкова много кръв на минута. Това обикновено се получава, понеже има намален ударен обем, или намалено количество кръв, изпомпвано с всяко съкращаване. Обикновено сърдечната недостатъчност се смята за вторично заболяване, което означава, че е причинено от предшестващо или подлежащо заболяване, което вече засяга минутния обем. По-специално, ще мислим за заболявания, които умъртвяват сърдечните мускулни клетки, които се наричат също и кардиомиоцити. Когато тези мускулни клетки умрат, сърцето става по-слабо и изпомпването на кръвта е по-трудно. Това намалява ударния обем, което после намалява минутния обем. Когато минутният обем намалее, сърцето има две възможности да го увеличи отново. Според нашето уравнение, това са ударен обем и сърдечен ритъм. Сърцето извършва това и то се нарича компенсиране. Сърцето компенсира като или се съкращава по-силно и увеличава ударния обем, или започва да бие по-бързо и увеличава сърдечния ритъм. В ранните стадии на сърдечна недостатъчност, тези методи могат доста да помогнат за компенсиране на намаления поток, но след време тези оцеляващи мускулни клетки се преуморяват, понеже постоянно опитват или да бият по-бързо, или да се притискат по-силно. Но за да направят което и да е от тези неща, тези клетки се нуждаят от повече кислород. Това е целият проблем при сърдечна недостатъчност – първо има намалено снабдяване с кислород, тези мускулни клетки няма да получават кислород и повече мускулни клетки ще умрат. Когато повече от тях умрат, ударният обем пада още повече и това причинява повтаряне на целия този цикъл, което влошава сърдечната недостатъчност.