If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Общообразователна подготовка

Зависимост между показателни функции и логаритми

Сал преобразува 100=10^2 като логаритмично уравнение и log_5(1/125)=-3 като уравнение със степени. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Преобразувай следното равенство в логаритмичен вид." Записали са "100 е равно на 10 на втора степен." Ако искаме да запишем същата информация като логаритъм, можем да кажем, че степента, на която трябва да повдигна 10, за да получа 100, е равна на 2. Или логаритъм от 100 при основа 10 е равно на 2. Забележи, че това са еквивалентни твърдения. Това просто е записано чрез степен. Това – като логаритъм. Това ни казва, че степента, на която трябва да повдигна 10, за да получа 100, е равна на 2. Което е същото като да кажем, че 10 на втора степен е 100. 10 на втора степен е 100. Начинът, по който определям основата, е като поставям тази долна черта тук. Тоест долна черта 10 – логаритъм от 100 при основа 10 е равен на 2. Тук ни казват: "Преобразувай следното равенство, като използваш степени." Това е логаритъм от 1/125 при основа 5 е равно на -3. Един начин да помислим за това е да кажем, че степента, на която трябва да повдигна 5, за да получа 1/125, е равна на -3; или че 5 на степен -3 е равно на 1/125. Можем да се уверим, че това се е преобразувало по правилния начин. 5 на степен -3 е 1/125. Това е също толкова правилно, но просто в различен вид. Представено чрез логаритъм и представено със степен. Нека проверя отговора си и да се уверя, че е правилен. Правилен е.