If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Извеждане на заключения от z-тест за съотношенията в генералната съвкупност

Задача

Антония прочела статия, в която се казвало, че 26% от американците могат да говорят повече от един език. Тя била любопитна дали този процент бил по-висок в нейния град, така че проверила H0:p=0,26 и Ha:p>0,26, където р представлява частта хора в града ѝ, които могат да говорят повече от един език.
Антония взела извадка от 120 души в нейния град и открила, че 35% от тези в извадката могат да говорят повече от един език. Тестовата статистическа характеристика за тези резултати била z2,25 и съответната Р-стойност била приблизително 0,01. Приеми, че условията за извод били изпълнени.
Има ли достатъчно доказателство при ниво α=0,05, за да заключим, че частта хора в нейния град, които могат да говорят повече от един език, е по-голяма от 26%?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?