If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Изчисляване на оценка на теста при z-тест за съотношенията в генералната съвкупност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Джейк чул, че въртенето – вместо хвърлянето – на пени увеличава вероятността над 50% пенито да се падне ези. Той проверява това, като завърта 10 различни пените, всяко по 10 пъти, като е съгласен да приеме тези завъртания за случайна извадка. В неговите 100 завъртания, пенито се паднало "ези" в 68 завъртания. Той иска да използва тези резултати, за да провери H0:p=0,50 и Ha:p>0,50, където р е реалната част завъртания, при които едно пени ще се падне "ези".
Като приемем, че условията за извод са били изпълнени, изчисли тестовата статистическа характеристика за теста за значимост на Джейк.
Може да закръглиш до две места след десетичната запетая.
z=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Заседна ли?
Заседна ли?