If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 8: Свойства на определените интеграли

Размяна на границите за определен интеграл

Какво се случва, когато размениш границите на един интеграл?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече знаем една дефиниция за определен интеграл, а много други също са тясно свързани с тази дефиниция. Това, което знаем, е, че определеният интеграл от a до b, от f от x, dx, е ето тази защрихована площ в синьо. Може да я апроксимираме, като я разделим на n броя правоъгълници. Нека изберем това да е първият правоъгълник. Това е вторият правоъгълник. Продължаваме така, докато не достигнем до n-ия правоъгълник. Този ще бъде (n – 1) -ият правоъгълник. За целта на настоящия урок ще приемем, че всичките имат еднаква широчина. А това е n-ият правоъгълник. Всички те имат еднаква широчина, но сме виждали дефиниция за интегриране, където не е било нужно всички правоъгълници да имат еднаква широчина. Нека обаче тук да изберем всяка една широчина да е делта х (dx). Изчисляваме делта х като намерим разликата b минус а и я разделим на n. Което е разбираемо, или това е, което сме научили от делението. Просто вземаме това разстояние и го разделяме на n, за да получим n броя равни участъци от делта х. В този момент може да си кажеш, че сме виждали това множество пъти и може да изчислиш приближението. Може да апроксимираш площта, като използваш тези правоъгълници като сума от i равно на 1 до n. Сумираш лицата на всички тези n броя правоъгълници, където височината на всеки един от тях ще бъде равна на f от x с долен индекс i (x i), където x i, е точката, в която изчисляваме стойността на функцията, за да намерим височината. Това може да е х1, х2, х3 и т.н., и умножаваме по делта х. Вземаш х2, f от х2 е тази височина ето тук. Умножаваш я по делта х. И получаваш лицето. Виждали сме това, когато разглеждахме Риманови суми и ги използвахме, за да апроксимираме. Видяхме, че една от дефинициите за определен интеграл, е, че след като това е площта, то тя ще бъде равна на границата, когато n клони към безкрайност, от този израз, където делта х е дефинирано по този начин. Нека да го копирам и поставя. Това е възможен начин да го разглеждаш. Според тази дефиниция, какво мислиш... или казано с други думи – как мислиш, че ето този израз, който записвам тук, според тази дефиниция как е свързан с този израз? Забележи, че в първия случай тук границите са от a до b, а сега са дадени от b до a. Каква мислиш, че ще бъде връзката между тези два израза? Насърчавам те да разгледаш целия този запис, за да достигнеш до отговора. И да спреш видеото, за да го направиш. Нека само да помислим върху това, какво се случва. Това, което ще направя, е буквално просто да взема този израз и да го копирам. Ако просто го взема и го копирам, то по дефиниция, след като съм разменил тези две граници, следва да разменя и тези две тук. Вместо b минус а, сега ще се получи a минус b. Ще се получи a минус b. Тази стойност ето тук... Нека да я означа с някакъв цвят. Това оранжево делта х ще бъде отрицателната стойност на това зелено делта х. Това е ето това с отрицателен знак. А всичко останало е същото. Тогава какво ще трябва да направя сега? Действително ще получа отрицателната стойност на този интеграл. Следователно това ще бъде равно на минус от интеграл от a до b, от fx, dx. Полученият резултат тук е друго, наистина много важно свойство на интегрирането. Разменяме границите на интегриране, което се получава всъщност от ето тази идея, и тогава вместо делта х да е равно на b минус а, за граници на интегриране ще имаме a минус b. Тогава ще получим отрицателна стойност за делта х. Или отрицателната стойност на първоначалното делта х. Тоест отрицателната стойност на тази първоначална стойност тук. Отново, това е наистина много, много полезно свойство на интегрирането, когато се опитваш да разбереш някаква задача с интеграли, а дори и понякога да решиш част от тях.