If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Анализ на функции на много променливи

Намиране площ на повърхнина с повърхностни интеграли

Задача

Дадена е равнината P, дефинирана чрез трансформацията T в интервалите minus, 2, is less than, u, is less than, 2 и minus, 1, is less than, v, is less than, 4.
T, left parenthesis, u, ;, v, right parenthesis, equals, left parenthesis, minus, 4, u, plus, 3, v, ;, 2, v, ;, u, plus, 2, v, right parenthesis
Намери лицето на повърхнината на P.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?