Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Повърхностен интеграл - втори пример (част 2)

Изчисляване на повърхностния интеграл. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

След като направихме параметризацията, да опитаме да изчислим интеграла. Следващото нещо, което ще направим, е по същество да изразим dS ето тук чрез du и dv. Правили сме го и преди. dS ще бъде равно на дължината на векторното произведение на частната производна на r относно u и частната производна на r относно v, du, dv. Първо да намерим векторното произведение, което ща направим с матрица 3 по 3. Ще го направя ето тук. Съставяме я, като аз просто ще попълня r с индекс u и r с индекс v в действителната детерминанта ето тук. Първо записвам компонентите i, j и k. Сега да помислим на какво е равно r с индекс u – частната производна относно u. Нейният компонент i ще е 1. Частната производна на u относно u е просто 1, значи компонентът i е просто 1. Компонентът j е 0, защото частната производна на v относно u е 0, v не се променя по отношение на u, така че това ще е нула. Тук трябва да има скоби. Частната производна на това относно u отново е 1. Частната производна на v на квадрат относно u е просто 0. Така че тук отново е 1. След това да намерим r с индекс v, частната производна относно v, на която компонентът i ще бъде 0, компонентът j ще бъде 1, и частната производна на u плюс v на квадрат относно v ще бъде 2 по v. Това е една много лесна детерминанта, така че сега да я сметнем. Компонентът i ще бъде i... Зачеркваме този стълб и този ред. Това става 0 по 2 по v, минус 1 по 1. По същество това дава минус 1 по i. Значи ще имаме минус i, това е равно на минус i. После компонентът j – отпред поставяме минус, защото – спомни си, че използваме правилото на шахматната дъска. Зачеркваме този ред и този стълб. 1 по 2 по v е 2 по v. Само да проверя, че не греша. 1 по 2 по v е 2 по v, минус 0 по 1. Това дава 2 по v. Но понеже това е компонентът j, който ще е отрицателен, това ще стане минус 2 по v по j. Само да проверя, че няма грешка. Този стълб, този ред, 1 по 2 по v е 2 по v, минус 0, което е 2 по v. Правилото на шахматната дъска, имаме минус j. Значи получаваме минус 2 по v по j. Сега да намерим компонента k. Зачеркваме този ред и този стълб, 1 по 1, минус 0. Това ще бъде плюс k. За да намерим дължината на това, цялото това нещо тук просто е корен квадратен от... намираме дължината на тази част ето тук, на полученото векторно произведение. Тя е равна на минус 1 на квадрат, което е просто 1, плюс минус 2 по v на квадрат, което е 4 по v на квадрат, плюс 1 на квадрат, което е просто 1. Цялото това нещо дава... имаме 2 плюс 2 по v на квадрат, du, dv. Всъщност... почти направих грешка. Това щеше да е фатално. 2 плюс 4 по v на квадрат, du, dv. Ако искаме, може да ни е полезно да изнесем пред скоби 2. Това е равно на 2 по 1 плюс 2 по v на квадрат, du, dv. Ако изнесем пред скоби 2, това е равно на корен квадратен от 2 по корен квадратен от 1 плюс 2 по v на квадрат, du, dv. Сега мисля, че сме готови да изчислим повъхностния интеграл. Да го направим. Добре. Само ще напиша тези неща тук долу. Ще запиша всичко, което съдържа v, в този лилав цвят. Тук ще запиша частта с dS. Това е квадратен корен от 2 по корен квадратен от 1 плюс 2 по v на квадрат. След това имаме du, което ще запиша в зелено du, после dv. Това е тази част с dS. Това е просто dS. Сега тук имаме у. у е равно просто на v. Ще го запиша в лилаво. у е равно на v. Тогава у... искам да поясня – всичко това е dS. Сега мога да запиша границите чрез u и v. Частта с u – u е равно на х. То е между 0 и 1. После v е равно на у. у или v е в интервала от 0 до 2. Мисля, че сме готови да изчислим интеграла. Променливите u и v не са твърде смесени, така че можем да разделим тези два интеграла, да представим двойния интеграл като произведения два единични. Първото нещо, ако го разгледаме по отношение на du, всичко това в лилаво е просто константа относно u, така че можем да го изнесем от интеграла du. Можем да изнесем всичко в лилаво от интеграла du. Значи този двоен интеграл се опростява до интеграл от 0 до 2... ще го запиша като корен квадратен от 2 по v, по корен квадратен от 1 плюс 2 по v на квадрат. Разложих всичко това. После имаме по интеграл от 0 до 1, du, а после по d, а после dv. Сега, ако това беше нещо сложно, бих казал, че това е просто е функция от u. Това е константа относно v. Тогава можем да изнесем всичко това отвън и да отделим интегралите. Но в този случай това е даже още по-лесно. Този интеграл е равен просто на 1. Значи това цялото нещо е равно на 1. Така че опростихме двойния интеграл до единичен интеграл. Това се опростява до... мога даже да изнеса корен квадратен от 2 – корен квадратен от 2 по интеграл от v равно на 0 до v равно на 2, от v по корен квадратен от 1 плюс 2 по v на квадрат, dv. Вече сме почти на финала на изчисляването на този повърхностен интеграл. Сега ще използваме нещо много базово. Тук можем да интегрираме чрез заместване, което можем да направим и наум. Ако имаме функция, или един вид тази функция ето тук, 1 плюс 2 по v на квадрат, каква е производната на 1 плюс 2 по v на квадрат? Тя е 4 по v. Тук почти имаме 4 по v. Можем да направим това да е равно на 4 по V, като умножим по 4, а след това като разделим на 4 тук. Това не променя стойността на интеграла. Сега за тази част ето тук можем много лесно да намерим примитивната функция. Примитивната функция на това е равна на... имаме производната на тази функция ето тук, така че един вид можем да я разглеждаме като х или като v. Намираме примитивната функция относно това нещо ето тук, и получаваме, че това е 1 плюс 2 по v на квадрат на степен 1/2. Увеличаваме степенния показател с 1, значи става 1 плюс 2 по v на квадрат, на степен 3/2. След това делим на 3/2, което е същото като да умножим по 2/3, значи по 2/3. Това е примитивната функция на това. Сега, разбира се, все още имаме това нещо отпред – корен квадратен от 2 върху 4. Ще го изчислим от 0 до 2. Всъщност, можем да опростим още, като изнесем 2/3. Не е нужно да се тревожим за него за 2 и за 0. Значи изнасяме 2/3, значи по 2 върху 3. Всъщност тези се съкращават. Това става 1. Това става 2. Остава ни – това тук става 1/6 по... Ако изчислим това за 2, получаваме 2 по v на квадрат. Това е равно на 2 по 4, което е 8, плюс 1 дава 9, на степен 3/2. 9 на степен 1/2 е 3, 3 на трета степен е 27. Значи това е равно на 27. След това минус това, изчислено за нула. Това нещо, изчислено за 0, е просто 1. 1 на степен 3/2 е просто 1, значи минус 1. И така получаваме... о, допуснах грешка. Тук трябва да е корен квадратен от 2, корен квадратен от 2 върху 6, по 27 минус 1. Барабани! Това е стойността на повърхностния интеграл – да видим, 27 минус 1 е 26. Значи 26 по корен квадратен от 2, върху 6. Можем да опростим още малко. Делим числителя и знаменателя на 2, това дава 13 по корен квадратен от 2, върху 3. Готови сме.