If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сламен човек

В това видео на "Философия с отворен достъп" Джозеф Ву (Кеймбриджки университет) ти показва логическата грешка "сламен човек". Тази логическа грешка възниква, когато някой изопачи, окарикатури или нарочно интерпретира погрешно твърдението на опонента по време на спор.

Говорител: Джозеф Ву, Кеймбридж.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здрасти, аз съм Джозеф Ву и съм докторант по философия в университета Кеймбридж. В това видео ще обясня логическата грешка "сламен човек", неформална логическа грешка, която се среща редовно. Да започнем с пример, за да видим какво представлява. Да предположим, че приятелката ми Морийн представя следния аргумент: Предпоставка 1: Рекламите за бира окуражават пиенето сред непълнолетните. Предпоставка 2: Пиенето сред непълнолетните има отрицателни последствия. Заключение: Следователно рекламите за бира трябва да бъдат премахнати от телевизията. И да кажем, че аз ѝ възразя така: "Да, но хората никога няма да спрат да пият бира! Правят го от векове! " Това добър отговор ли е на аргумента на Морийн? Не! Понеже Морийн никога не е казвала, че е добра идея хората да спрат да пият бира. Това изобщо не е нейният аргумент. В този сценарий допуснах грешката сламен човек, тъй като атакувах позиция, която Морийн не е заемала. Грешката сламен човек възниква, когато позицията на опонента е погрешно интерпретирана, за да стане по-лесна за критикуване. Точно както един човек, направен от слама, цели да прилича на реален човек, грешката сламен човек се случва, когато позицията на опонента е представена по начин, който наподобява оригиналното твърдение, но не е реалното изложено твърдение. Това създава илюзията, че една позиция е отхвърлена или критикувана чрез подмяна на оригиналната позиция с различна. За да видиш това по-ясно, разгледай следните две твърдения: "Рекламите на бира трябва да бъдат премахнати от телевизията" Това е оригиналното твърдение на Морийн. "Хората трябва да спрат да пият бира" Това е моята трактовка на оригиналното твърдение на Морийн. И тези двете са много различни твърдения. Морийн изразява само първото по време на нашия разговор. Но възражението ми е към второто твърдение, което е много по-лесно за отхвърляне. Това е понеже второто твърдение е много крайна гледна точка. Ще са нужни много добри аргументи, за да се убедят другите, че хората трябва да спрат да пият бира. Но в нашия аргумент неправилно придадох тази крайна гледна точка на Морийн, а после я атакувах. Тъй като това твърдение е много по-лесно за отхвърляне от оригиналното твърдение, допуснах логическата грешка сламен човек. Общата структура на грешката сламен човек е следната. Първо, човек едно изразява позиция Х. Второ, човек две предоставя изкривена версия на позиция Х. Нека я наречем позиция Y. Трето, човек две атакува позиция Y. И четвърто, човек две заключава, че позиция Х е погрешна. В грешката сламен човек, която току-що разгледахме, оригиналната гледна точка е преувеличена до много крайна гледна точка и после е атакувана. Но има и други начини, по които една позиция може да бъде погрешно разтълкувана. Понякога една позиция може да бъде прекалено опростена до момент, в който става абсурдна. Ето пример за това. Да предположим, че приятелят ми Джио изразява следния аргумент: Предпоставка 1: Теорията за еволюцията твърди, че хората не са различни от маймуните. Предпоставка 2: Хората са различни от маймуните, понеже хората очевидно са по-умни. Заключение: Следователно теорията на еволюцията е погрешна. Това добър аргумент ли е? Очевидно не, тъй като теорията на еволюцията не твърди, че хората не се различават от маймуните. Джио погрешно е разбрал какво казва теорията на еволюцията и после го е атакувал. Той е допуснал логическата грешка сламен човек. Но си струва да отбележим, че формата на неговия аргумент е валидна. За всеки, който не е запознат с еволюционната теория, може да изглежда, че Джио е предоставил добър аргумент срещу еволюцията. И затова грешките сламен човек често може да са трудни за забелязване. Грешката сламен човек е широко разпространена и в политиката. И не просто се използва за погрешно тълкуване на позицията на опонента. Често се използва и за разсейване на хората от теми, които политиците искат да избегнат. Например обърни внимание как политиците създават отговори "сламен човек", като отговарят на въпрос, който не им е бил зададен Предположи, че един политик е обвинен, че нелегално е използвал средства от кампанията си за лични цели. Да кажем, че един журналист пита политика директно: "Използвахте ли средства от кампанията за лични цели, или не?" И политикът може да отговори с нещо подобно: "Това е отличен въпрос. Получих много щедри дарения за кампанията си. Любимото ми дарение беше написана ръчно картичка, в която ми благодаряха за всичко, което съм направил. Наистина обичам тази картичка, тъй като ценя всеотдайността на хората от работническата класа". В този пример политикът създава "сламен човек", като отговаря на различен въпрос от първоначално зададения. Въпросът е дали средства за кампанията са били използвани за лични разходи. Но политикът предоставя отговор на въпроса: "Кое е любимото ви дарение за кампанията?" Това е много по-лесен за отговаряне въпрос и му позволява да избегне отговарянето на оригиналния въпрос, като в същото време се представя в положителна светлина. Логическите грешки сламен човек са навсякъде. Вероятно ти се е случвало в ежедневието си да срещаш вариации на примерите досега. Понякога грешките сламен човек са умишлени, което често се случва в политиката. Но друг път не са умишлени. Както когато някой наистина не успее да разбере правилно твърдението на опонента. За да остане дискусията продуктивна, е важно да се разбере реалната позиция, преди тя да бъда атакувана. Иначе може да допуснеш логическата грешка сламен човек.