If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:59

Логически грешки

Видео транскрипция

Здрасти, аз съм Джозеф Ву и съм докторант по философия в университета Кеймбридж. В това видео ще обясня логическата грешка "сламен човек", неформална логическа грешка, която се среща редовно. Да започнем с пример, за да видим какво представлява. Да предположим, че приятелката ми Морийн представя следния аргумент: Предпоставка 1: Рекламите за бира окуражават пиенето сред непълнолетните. Предпоставка 2: Пиенето сред непълнолетните има отрицателни последствия. Заключение: Следователно рекламите за бира трябва да бъдат премахнати от телевизията. И да кажем, че аз ѝ възразя така: "Да, но хората никога няма да спрат да пият бира! Правят го от векове! " Това добър отговор ли е на аргумента на Морийн? Не! Понеже Морийн никога не е казвала, че е добра идея хората да спрат да пият бира. Това изобщо не е нейният аргумент. В този сценарий допуснах грешката сламен човек, тъй като атакувах позиция, която Морийн не е заемала. Грешката сламен човек възниква, когато позицията на опонента е погрешно интерпретирана, за да стане по-лесна за критикуване. Точно както един човек, направен от слама, цели да прилича на реален човек, грешката сламен човек се случва, когато позицията на опонента е представена по начин, който наподобява оригиналното твърдение, но не е реалното изложено твърдение. Това създава илюзията, че една позиция е отхвърлена или критикувана чрез подмяна на оригиналната позиция с различна. За да видиш това по-ясно, разгледай следните две твърдения: "Рекламите на бира трябва да бъдат премахнати от телевизията" Това е оригиналното твърдение на Морийн. "Хората трябва да спрат да пият бира" Това е моята трактовка на оригиналното твърдение на Морийн. И тези двете са много различни твърдения. Морийн изразява само първото по време на нашия разговор. Но възражението ми е към второто твърдение, което е много по-лесно за отхвърляне. Това е понеже второто твърдение е много крайна гледна точка. Ще са нужни много добри аргументи, за да се убедят другите, че хората трябва да спрат да пият бира. Но в нашия аргумент неправилно придадох тази крайна гледна точка на Морийн, а после я атакувах. Тъй като това твърдение е много по-лесно за отхвърляне от оригиналното твърдение, допуснах логическата грешка сламен човек. Общата структура на грешката сламен човек е следната. Първо, човек едно изразява позиция Х. Второ, човек две предоставя изкривена версия на позиция Х. Нека я наречем позиция Y. Трето, човек две атакува позиция Y. И четвърто, човек две заключава, че позиция Х е погрешна. В грешката сламен човек, която току-що разгледахме, оригиналната гледна точка е преувеличена до много крайна гледна точка и после е атакувана. Но има и други начини, по които една позиция може да бъде погрешно разтълкувана. Понякога една позиция може да бъде прекалено опростена до момент, в който става абсурдна. Ето пример за това. Да предположим, че приятелят ми Джио изразява следния аргумент: Предпоставка 1: Теорията за еволюцията твърди, че хората не са различни от маймуните. Предпоставка 2: Хората са различни от маймуните, понеже хората очевидно са по-умни. Заключение: Следователно теорията на еволюцията е погрешна. Това добър аргумент ли е? Очевидно не, тъй като теорията на еволюцията не твърди, че хората не се различават от маймуните. Джио погрешно е разбрал какво казва теорията на еволюцията и после го е атакувал. Той е допуснал логическата грешка сламен човек. Но си струва да отбележим, че формата на неговия аргумент е валидна. За всеки, който не е запознат с еволюционната теория, може да изглежда, че Джио е предоставил добър аргумент срещу еволюцията. И затова грешките сламен човек често може да са трудни за забелязване. Грешката сламен човек е широко разпространена и в политиката. И не просто се използва за погрешно тълкуване на позицията на опонента. Често се използва и за разсейване на хората от теми, които политиците искат да избегнат. Например обърни внимание как политиците създават отговори "сламен човек", като отговарят на въпрос, който не им е бил зададен Предположи, че един политик е обвинен, че нелегално е използвал средства от кампанията си за лични цели. Да кажем, че един журналист пита политика директно: "Използвахте ли средства от кампанията за лични цели, или не?" И политикът може да отговори с нещо подобно: "Това е отличен въпрос. Получих много щедри дарения за кампанията си. Любимото ми дарение беше написана ръчно картичка, в която ми благодаряха за всичко, което съм направил. Наистина обичам тази картичка, тъй като ценя всеотдайността на хората от работническата класа". В този пример политикът създава "сламен човек", като отговаря на различен въпрос от първоначално зададения. Въпросът е дали средства за кампанията са били използвани за лични разходи. Но политикът предоставя отговор на въпроса: "Кое е любимото ви дарение за кампанията?" Това е много по-лесен за отговаряне въпрос и му позволява да избегне отговарянето на оригиналния въпрос, като в същото време се представя в положителна светлина. Логическите грешки сламен човек са навсякъде. Вероятно ти се е случвало в ежедневието си да срещаш вариации на примерите досега. Понякога грешките сламен човек са умишлени, което често се случва в политиката. Но друг път не са умишлени. Както когато някой наистина не успее да разбере правилно твърдението на опонента. За да остане дискусията продуктивна, е важно да се разбере реалната позиция, преди тя да бъда атакувана. Иначе може да допуснеш логическата грешка сламен човек.