If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Torsades de pointes

Създадено от Бианка Ю.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Torsades de pointes e вид камерна тахикардия, или V-tach. По-специално, това е полиморфна камерна тахикадия. Полиморфната V-tach при torsades винаги следва дълги QT интервали. При torsades има дълъг QT, който е последван от полиморфна V-tach. Какво означава това? Това е доста дълго, така че нека го разделим на части. Морфна се отнася до QRS интервалите. Поли просто означава, че има множество QRS интервали. Torsades de pointes е френски израз за "извиване на точките". Какво означава това? Представи си, че имаш парти знаме. Да кажем, че вземеш края на това знаме и го увиеш. Това, което получаваш, е извито парти знаме, което ще изглежда така. Ще забележиш наклоните и вълните в увиването. Така изглежда полиморфна V-tach на ЕКГ. Изглежда като това извито парти знаме, при което има QRS вълни с голяма амплитуда и малка амплитуда, голяма амплитуда, малка амплитуда, голяма амплитуда и това продължава по същия начин. QRS комплексите изглеждат обърнати около хоризонталната ос. Помни, че при torsades, полиморфната V-tach винаги е предшествана от дълъг QT. Да погледнем QT. Тук имаме единичен удар на ЕКГ. Ще видим Р вълната и QRS интервала, и Т вълната. QT интервалът е по цялото продължение от началото на Q до Т вълната. Това е QT интервалът. Представлява времето, през което вентрикулите се деполяризират и когато се реполяризират. QT интервалът представлява периода от време или интервала, през който вентрикулите се деполяризират и реполяризират. Хора с дълъг QT обикновено имат някакъв вид забавяне на реполяризацията. Това забавяне може да е или поради генетични мутации в йонните канали, или поради определени лекарства. Каквато и да е причината, те имат забавяне на реполяризацията и това забавяне засяга рефракторните периоди, или времето за възстановяване, на сърдечните клетки. На сърцето му харесва, когато клетките му работят в унисон. Ако има разлики в рефракторните периоди при съседни сърдечни клетки, това може да подготви почвата за вентрикуларна тахикардия, понеже, когато са объркани реполяризацията и рефракторните периоди, тогава се обърква провеждащата система. Нещо друго, което да отбележим, е че QT интервалът е зависим от пулса. Какво означава това? Да кажем, че имаш пулс, които е много бърз. Можеш да си представиш, че QT интервалът тук ще бъде доста кратък, понеже сърцето бие толкова бързо. От друга страна, ако пулсът е много бавен, можеш да си представиш, че QT интервалът може да е бърз и разтеглен. Пулсът на сърцето засяга дължината на QT. При положение, че има зависимост от пулса, има създадени формули, които са приспособени за QT интервала. Може да се пресметне QTC, като С е за поправен. Това е поправеният QT. QTC, в определени ситуации, се смята за по-точен, отколкото обикновеният QT. Единствената причина да повдигна този въпрос е просто в случай, че гледаш ЕКГ и видиш, че има QT и QTC. Искам да знаеш каква е разликата между двете. Каква е нормата за QT интервал? При възрастни, жените обикновено имат леко по-дълъг QT интервал, отколкото мъжете. При нормален възрастен мъж QT трябва да е по-малко от 0,43 секунди. При нормална зряла жена той трябва да е по-малко от 0,45 секунди. QT интервалът се приема за удължен при зрели мъже, ако е по-дълъг от 0,45 секунди, а при зрели жени – ако е по-дълъг от 0,47 секунди. Ако просто хвърлиш едно око на ЕКГ, не можеш да различиш 0,43 секунди и 0,45 секунди. Отново, ако просто хвърляш едно око на ЕКГ, ето нещо полезно, което да знаеш – всяко голямо квадратче представлява 0,2 секунди. Ако QTC е по-дълъг от две големи квадратчета, или по-дълъг от 0,4 секунди, тогава трябва да погледнеш по-внимателно QT или QTC. Обикновено самият апарат ще пресметне това, а може дори да вземеш шублер, което е тези малък уред за измерване, и можеш да го измериш. Помни, на ЕКГ на някой с torsades ще има синдром на дългия QT, или ще има удължен QT, а също така и тази полиморфна вентрикуларна тахикардия. Ще има дълъг QT и полиморфна V-tach. Ако човек има дълго QT, то обикновено не причинява симптоми, за да отиде човекът на лекар. Но хора, които имат вентрикуларна тахикардия, може да имат симптоми, които ги карат да отидат на лекар. Често те са във V-tach и няма да видиш дълъг QT на ЕКГ. Но можеш да погледнеш стари ЕКГ измервания. Можеш да погледнеш старото ЕКГ и да видиш дали ще забележиш удължен QT интервал, който сега да се е превърнал в полиморфна V-tach. Тук е ЕКГ на човек с полиморфна V-tach. Има вълни с къса амплитуда, след които следват тези QRS интервали с дълга амплитуда, после отново къса, а после отново дълга амплитуда. Забелязваш, че QRS са широки комплекси. Понеже това е тахикардия, пулсът е над 100. Хората с torsades, които са в полиморфна V-tach може да имат пулс до 250, дори 300 удара в минута, което е опасно високо. Тези хора може да нямат ефективна циркулация на кръв в тялото си, понеже сърцето им бие толкова бързо, че няма достатъчно време да се напълни с кръв и да я изпомпи към останалата част на тялото. Също така, V-tach може да се превърне в друг смъртоносен сърдечен ритъм, наречен вентрикуларна фибрилация, наречена също V-fib. При V-fib сърцето дори не бие. Вместо това стените са в спазъм и кръвта не може да циркулира през останалата част от тялото. Защо някой може да има удължен QT интервал, или синдром на дългия QT интервал? Човек може да има удължен QT интервал поради две причини. Има синдром на вродения дълъг QT интервал. Вроден означава, че човек е роден с него. Тези хора са родени с генетична мутация, при която има дефектни йонни канали. Тези дефектни йонни канали ще удължат техния QT. Има също придобит дълъг QT, което означава, че идва от някакъв вид външна причина. Кой е най-популярният причинител за дълъг QT? Това са лекарствата. Различни лекарства могат да увеличат вероятността за развитие на дълъг QT. Не всички лекарства, но определено има определен списък от лекарства, които ще направят това. По ирония, определени видове анти-аритмици ще увеличат риска от развиване на дълъг QT. Това изглежда малко смешно. Лекарства, които използваме, за да предотвратим аритмии, могат да ги причинят. Когато помислиш за механизма, това обаче е логично. Определени анти-аритмици ще удължат реполяризацията на вентрикуларните клетки. Както казахме по-рано, това може да подготви почвата за проява на V-tach в сърцето. Тъй като хора с вроден дълъг QT винаги са в по-висок риск от развиване на tordased, добре е да се знае за това състояние, и да се помисли за това дали развиват анормален ритъм. Също така, при тази група хора е много важно образоването. Можеш да посъветваш хората какви лекарства да избягват, за да предотвратят образуване на torsades. В зависимост от пациента и обстоятелствата около него, пациентът може да избере имплантиране на вътрешен дефибрилатор. Вътрешният дефибрилатор е апарат, който се имплантира в сърцето и подава шок към сърцето, за да го върне обратно към нормален ритъм, ако то развие смъртоносен ритъм. Помни, че казахме, че torsades е вид V-tach. V-tach е опасна, понеже може да се превърне във вентрикуларна фибрилация, или V-fib. Ако това не се поправи незабавно, резултатът е внезапна смърт. Защо V-tach се превръща във V-fib? При V-tach има или раздразнена област на вентрикулите, или някакъв вид анормален кръг, които обикаля в кръг и изпраща сигнали, което кара сърцето да бие много бързо. Но V-tach все пак е организиран ритъм. Но при някои пациенти, обикновено пациенти с болно сърце или сърце, което е раздразнено от електролитни аномалии или лекарства, този организиран ритъм може да се разпадне на случайни хаотични електрически вълни. Де не генерират единно съкращение на вентрикулите и, вместо това, вентрикуларните стени просто са в спазъм и кръвта не може да циркулира. Ако в тялото не циркулира кръв, това причинява смърт.