If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на лице на триъгълник с Хероновата формула

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Лицето на триъгълник с дължини на страните 9, start text, м, end text, comma, 8, start text, м, end text и 13, start text, м, end text е представено във вида c, square root of, 35, end square rootstart text, m, end text, squared.
Намери стойността на c.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?