If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теорема за двамата полицаи

Задача

Търсим границата limit, start subscript, x, \to, 0, end subscript, start fraction, x, divided by, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction. Изглежда, че директното заместване и другите алгебрични методи няма да ни свършат работа.
Като разгледаме графиката на функцията start color #11accd, f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, x, divided by, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction, end color #11accd, можем да определим приблизително, че границата е равна на 1.
За да докажем, че limit, start subscript, x, \to, 0, end subscript, start fraction, x, divided by, start text, s, i, n, end text, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction, equals, 1 ще използваме теоремата за двамата полицаи.
Люк предложил да използваме функциите start color #e07d10, g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, plus, 1, end color #e07d10 и start color #ca337c, h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, x, plus, 1, end color #ca337c, за да приложим теоремата за двамата полицаи.
Правилно ли е предложението на Люк?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?