Основно съдържание

Модулни уравнения, функции и неравенства

За този урок

Тази тема покрива: - Решаването на уравнения с абсолютна стойност - Чертането на функции с абсолютна стойност - Решаването на неравенства с абсолютна стойност