Основно съдържание
Провери разбирането си върху Комплексни числа с тези 12 въпроса.

За този урок

Тази тема покрива: - Събиране, изваждане, умножение и деление на комплексни числа - Комплексна равнина - Абсолютна стойност и ъгъл на комплексни числа - Полярни координати на комплексни числа