Основно съдържание
Провери знанията си относно Конични сечения с тези 15 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща четирите конични сечения и техните уравнения: окръжност, елипса, парабола и хипербола.