Основно съдържание

Показателни и логаритмични функции

Учи
Провери разбирането си върху Показателни и логаритмични функции с тези 32 въпроса.

За този урок

Тази тема покрива: - Корени и рационални степенни показатели - Графики и поведение на показателни функции - Преработване на експоненциални изрази с помощта на свойствата на степенните показатели - Експоненциален растеж и спад - Изобразяване с експоненциални функции - Решаване на експоненциални уравнения - Логаритмични свойства - Решаване на логаритмични уравнения - Построяване на графики на логаритмични функции - Логаритмичен мащаб