Основно съдържание

Въведение в алгебрата

Провери разбирането си върху Въведение в алгебрата с тези 13 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Изчисляване на алгебрични изрази - Умножаване на алгебрични изрази и еквивалентни изрази - Разпознаване на структура в изрази - Ирационални числа - Деление на нула