Основно съдържание

Уравнения и функции с радикали

Провери разбирането си върху Уравнения и функции с радикали с тези 9 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Решаване на уравнения с радикали - Чертане на функции с радикали