Основно съдържание

Рационални изрази, уравнения и функции

Учи
Учи
Провери знанията си относно Рационални изрази, уравнения и функции с тези 16 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Опростяване на рационални изрази - Умножение, деление, събиране и изваждане на рационални изрази - Рационални уравнения - Чертане на рационални функции (включително на хоризонтални и вертикални асимптоти) - Изобразяване с рационални функции - Рационални неравенства - Частично разлагане на дроб