Провери знанията си относно Числови редици с тези 13 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Рекурентно и явно зададени формули за числови редици - Аритметични редици - Геометрични редици - Тестови задачи с числови редици