За този урок

Тази тема обхваща: - Крайни аритметични редици - Крайни геометрични прогресии - Безкрайни геометрични прогресии - Дедуктивно и индуктивно разсъждение