Основно съдържание

Неравенства с две променливи

Учи
Провери знанията си относно Неравенства с две променливи с тези 11 въпроса.

За този урок

Тази тема покрива: - Решения на линейни неравенства и системи от неравенства - Чертане на линейни неравенства и системи от неравенства - Текстови задачи с линейни неравенства и системи от неравенства