If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Системи от уравнения с чертаене на графики

Разглеждане на примери за решаване на системи от уравнения, като намерим точката на пресичане.
Можем да намерим решението на една система от уравнения, като начертаем уравненията. Нека го направим със следната система от уравнения:
y=12x+3
y=x+1
Нека първо начертаем първото уравнение y=12x+3. Обърни внимание, че уравнението е вече във вида по дадена пресечна точка с оста y, така че можем да го начертаем, като започнем от пресечната точка с оста y в 3 и след това се придвижим от тази точка нагоре с 1 и надясно с 2.
След това нека начертаем също и второто уравнение y=x+1.
Има точно една точка, в която графиките се пресичат. Това е решението на системата от уравнения.
Това е логично, защото всяка точка от жълтата права е решение на уравнението y=12x+3, а всяка точка от зелената права е решение на y=x+1. Следователно единствената точка, която е решение на двете уравнения, е точката на пресичане.

Проверка на решението

И така, от начертаването на двете уравнения установихме, че наредената двойка (4;5) е решението на системата. Нека проверим това, като заместим x=4 и y=5 във всяко от уравненията.
Първото уравнение:
y=12x+35=?12(4)+3Замести x = 4 и y = 55=5Да!
Второто уравнение:
y=x+15=?4+1Замести x = 4 и y = 55=5Да!
Чудесно! (4;5) е наистина решение.

Да се упражняваме малко!

Задача 1

Следната система от уравнения е начертана по-долу.
y=3x7
y=x+9
Намери решението на системата от уравнения.
x=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2

Дадена е следната система от уравнения:
y=5x+2
y=x+8
Начертай двете уравнения.
Намери решението на системата от уравнения.
x=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3

Дадена е следната система от уравнения:
8x4y=16
8x+4y=16
Начертай двете уравнения.
Намери решението на системата от уравнения.
x=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
y=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задачи с повишена трудност

1) Колко решения има системата от уравнения, начертана на графиката по-долу?
Избери един отговор:

2) Колко решения има системата от уравнения, начертана по-долу?
(Двете прави са успоредни, така че те никога не се пресичат)
Избери един отговор:

3) Колко решения има системата от уравнения, начертана на графиката по-долу?
(Двете прави са напълно еднакви. Те са точно една върху друга, така че има безкраен брой точки на пресичане.)
Избери един отговор:

4) Възможно ли е една система от линейни уравнения да има точно две решения?
Подсказка: Помисли върху графиките от задачите по-горе.
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.