If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нанасяне на числа в комплексната равнина

Сал показва как да нанесем различни числа в комплексната равнина. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Премести оранжевата точка на мястото на числото (-2 + 2i). Дадено ни е комплексно число. Реалната му част е -2. Има и имагинерна част, 2 по i. Както виждаш, искаме да начертаем графиката му на тази двумерна координатна равнина. Но това не са обичайните координатни оси. При обикновената координатна равнина имаме реална х стойност и реална у координата. Тук на хоризонталната ос ще поставим реалната част на комплексното число. А по вертикална ос ще е имагинерната част. В този пример нашето комплексно число има реална част от -2 и имагинерна част от +2. Тази точка на комплексната равнина е точката (-2; 2i). Да направим още няколко примера. Числото 5 + 2i. Реалната част е 5, а имагинерната част е 2. И сме готови с графиката. Да решим още два примера. 1 + 5i. 1 е реалната част, а 5 е имагинерната. Последен пример. 4 - 4i. Реалната част е 4, имагинерната част е -4. И сме готови.