If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Биоразнообразие и опазване

Открий защо голямото разнообразие на видовете поддържа екосистемите, които на свой ред предоставят важни услуги на хората. Това съдържание е предоставено от Калифорнийската академия на науките.
Изследвай как животът се намира почти навсякъде на Земята, но не е разпределен равномерно. Научи защо групираното разпределение на видовете е резултат от широк обхват от природни и човешки фактори. Това съдържание е предоставено от Калифорнийската академия на науките.
Проучи местните и глобалните заплахи за биоразнообразието, които са причинени от човешката дейност. Много от отрицателните въздействия започват като регионалност, но лесно се натрупват и повлияват на цялата планета. Това съдържание е предоставено от Калифорнийската академия на науките.
Научните изследвания, образованието, индивидуалните дейности и обществената политика имат важни роли в защитаването на биоразнообразието. Това означава, че има много, което ти, лично, можеш да направиш, за да опазиш видовете и екосистемите – без значение кой или коя си ти и къде живееш! Това съдържание е предоставено от Калифорнийската академия на науките.
Научи как да разпознаваш генетичните, екосистемните и еволюционните нива на биологичното разнообразие. Заедно с богатството на видовете, тези нива играят жизненоважни роли в опазването. Съдържанието е предоставено от Калифорнийската академия на науките.

За този урок

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген