Основно съдържание

Клетъчна сигнализация

За този урок

Знаеш ли, че клетките в тялото ти постоянно си "говорят" една с друга? Те комуникират помежду си чрез изпращането и получаването на химически сигнали. Тези молекулни разговори позволяват на клетките да координират дейностите си, като образуат едно функционално хармонично цяло (с други думи - теб!). Научи повече за изключителния процес на клетъчна сигнализация.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген