Основно съдържание

История на живота на земята

За този урок

Нашата планета има невероятна история, която се простира около 4.5 милиона години назад във времето! Научи повече за образуването на Земята, ранната история на живота на Земята и произхода на хората.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген