Фотосинтеза

За този урок

В тялото ти има много въглерод - в ДНК, белтъците, въглехидратите, мазнините, и други основни биологични молекули. Как е попаднал там въглеродът? Барабани, моля... чрез фотосинтезата! Научи как растенията и други фотосинтезиращи организми използват светлинната енергия, за да произвеждат захари от въглеродния диоксид и водата, като по този начин внасят в глобалната екосистема на Земята химическа енергия и достъпен въглерод.