Кохезия, адхезия и повърхностно напрежение на водата и как те са свързани с водородното свързване.

Кохезия на водата

Някога случвало ли ти се е да напълниш чаша вода до самия ръб и после бавно да добавиш още няколко капки? Преди да прелее, чашата оформя подобна на купол форма над ръба на чашата. Тази подобна на купол форма се образува, поради кохезивните свойства на водните молекули, или тенденцията им да се придържат една към друга. Кохезия се отнася до привличането на молекули за същите молекули от същия вид и водните молекули имат силни кохезивни сили, благодарение на способността им да образуват водородни връзки помежду си.
Кохезивните сили са отговорни за повърхностното напрежение, тенденцията на повърхността на една течност да се съпротивлява на руптуриране, когато е поставено под напрежение или стрес. Водните молекули на повърхността (в точката на свързване вода-възхуд) ще образуват водородни връзки със съседите си, точно както водните молекули по-дълбоко в течността. Но понеже са изложени на възхуд от едната страна, те ще имат по-малко съседни молекули, с които да се свържат, и ще образуват по-силни връзки със съседите, които имат. Повърхностното напрежение води до това, че водата образува сферични капки и ѝ помага да поддържа малки обекти, като късче хартия или игла, ако са поставени внимателно на повърхността ѝ.

Адхезия на водата

Водата обича да се свързва със себе си, но под определени обстоятелства предпочита да се прикрепя към други видове молекули. Адхезия е привличането на молекули от един вид за молекули от различен вид и може да е доста силна за водата, особено с други молекули, които имат положителни или отрицателни заряди.
Например адхезията позволява на водата да се "изкачи" нагоре през тънки стъклени тръби (наречени капилярни тръбички), поставени в стъкленица с вода. Това възходящо движение срещу гравитацията, познато като капилярно движение, зависи от привличането между водните молекули и стъклените стени на тръбичката (адхезия), както и от взаимодействията между водните молекули (кохезия).
Водните молекули биват много по-силно привлечени към стъклото, отколкото към други водни молекули (понеже молекулите на стъклото са още по-полярни от водните молекули). Можеш да видиш това, като разгледаш изображението по-долу: водата се изкачва най-нависоко там, където е в контакт със стените на тръбичката, и се снишава най-ниско в средата. Тази изкривена повърхност, образувана от течност в цилиндър или тръбичка, се нарича менискус.
Защо кохезивните и адхезивните сили са важни за живота? Те играят роля в много процеси, основани на водата, в биологията, включително движението на вода към върховете на дърветата и изтичането на сълзи от слъзните канали в ъглите на очите ти1^1. Прост пример за кохезия в действие идва от водното насекомо (по-долу), насекомо, което разчита на повърхностното напрежение, за да стои върху повърхността на водата.
Зареждане