If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Мейоза и генетично разнообразие

Задача

По време на мейоза I двойки хомоложни хромозоми се подреждат на случаен принцип по метафазната плочка преди да бъдат разделени. Този процес помага за създаване на генетично разнообразие в поколението при полово размножаване.
Кое от следните твърдения най-добре обяснява как случайното подреждане на хомоложните хромозоми по време на мейоза помага за генериране на разнообразно поколение?
Избери един отговор: