If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове смеси

Една смес е съставена от едно или повече чисти вещества в различни пропорции. Има два вида смеси: хетерогенни и хомогенни. Хетерогенните смеси имат визуално разграничими съставки, докато хомогенните смеси изглеждат еднородни. Най-често срещаните хомогенни смеси са разтворите, които може да са в твърдо, течно или газообразно състояние. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Подозирам, че може би вече познаваш термина смес. Означава точно това, което предполагах. Ако вземеш две или повече вещества и ги смесиш, ще получиш смес. Това може да е твърдо вещество, течност или газ. Съществуват два различни вида смеси. Има хетерогенни смеси. Хетеро – една често срещана представка – означава различен. Хетерогенни се тези смеси, които от макроскопска гледна точка... ще направя една течна хетерогенна смес. Най-екстремният случай е когато можем да видим с невъоръжено око че в различни части на смесите има различни концентрации от различните компоненти, които са били смесени. Един пример, за който веднага се сещам, е шоколадовото мляко, когато не е добре смесено. Отгоре плуват бучки и в различни части на чашата можеш да видиш с просто око, че няма консистентна концентрация на различните съставки. Свойствата на сместа са различни, в зависимост от това коя част от сместа наблюдаваш. Вероятно се досещаш, че щом има хетерогенни смеси, противоположното са хомогенни смеси. Това са смеси, които от макроскопска гледна точка изглеждат консистентни във всяка точка от сместа. Хомогенни смеси. За хомогенните смеси има и друг термин, който вероятно познаваш. Те са известни и като разтвори. И, както споменах, когато говорим за смеси, те може да са в твърдо, течно или газообразно състояние. Когато чуем термина смес, първото нещо, за което се сещаме е течност, но смесите могат да са в твърдо, течно или газообразно състояние. И същото важи и за разтворите. Те може да са в твърдо, течно или газообразно състояние. Пример за твърд разтвор е, например, една метална сплав. Макроскопски нейният цвят, електропроводимостта, ковкостта, твърдостта... всички тези свойства са еднородни в обема на цялата сплав. Ако имам някакъв вид метална сплав, ако просто я разгледам така, ако това е, да кажем, бронз, от моя гледна точка той има едни и същи свойства из цялата сплав. Може би трябва да направя бронза в по-бронзов цвят. Но ако го разгледаш с много чувствителен микроскоп или въз основа на моделите, които сега знаем за този метал, за тази сплав, всъщност това е смес от метали. Но това е хомогенна смес от метали, понеже на макроскопски не можеш да видиш разликите. А на микро ниво можеш, понеже това са различни метали, смесени заедно в тази сплав. Както вероятно се досещаш, има също така и течни разтвори. Точно с тях най-често ще се срещаме в химията. Също ще работим с твърди и газови разтвори. И когато мисля за хомогенна течна смес или течен разтвор, този, който първо ми идва наум, макар че ще видим най-различни примери в пътуването си из химията, е солената вода. Солената вода. Солената вода има натриев хлорид, разтворен във вода. Ако отидеш в океана и разгледаш солената вода или измериш характеристиките ѝ, дори в лаборатория, ще видиш, че свойствата в обема на пробата от солена вода изглежда са еднородни. На макро ниво този разтвор изглежда хомогенен. Изглежда еднороден. Но ако разгледаш какво се случва на атомно ниво, ще видиш, че имаш водни молекули – ще начертая водата ето така. Това е кислороден атом, всеки от тях има два водородни атома. Този край е частично положителен, виждали сме това множество пъти, кислородният край е частично отрицателен. И когато разтвориш натриевия хлорид, хлорните аниони се привличат от положителните краища на водата. Може би имаш хлорен анион тук. Натриевите йони са привлечени към отрицателния край на водната молекула. Това е натрият тук. И когато го разгледаш от микро перспектива, виждаш, че има различни молекули, но на макро ниво макро свойствата – как отговаря на различни стимули, колко добре провежда електричество, дори как изглежда, са еднородни. Да поясним, солената вода не е единственият течен разтвор. Има много видове течни разтвори. В химията често ще виждаме водата като най-често използвания разтворител. Това е най-разпространеният разтворител, в който се разтварят други вещества. Нещата, които се разтварят, се наричат разтворени вещества. В този пример това е натриевият хлорид, а водата е разтворителят. Да запиша това – разтворител. Когато имаш разтвор, в който имаш нещо, разтворено във вода, това често се нарича воден разтвор. И понякога се съкращава като aq. Последно, но не и по важност, все още не сме говорили за газовете. Със сигурност съществуват газообразни разтвори. Този, който е най-често срещан, е това, което ти и аз дишаме в момента. Въздухът около теб е газов разтвор. Макроскопските му свойства изглеждат консистентни, изглежднат еднородни, но знаем, че въздухът около нас е смес от азот, кислород, въглероден диоксид, както и молекули на други съединения. Добър пример за газов разтвор е въздухът. Ще те оставя тук. Това е един добър начин за запознаване с понятието смес, с видовете смеси и особено с един подвид смеси – хомогенните смеси, които често наричаме разтвори.