If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разделяне на разтвори и хроматография на смеси

Задача

Химик разделя смес от две вещества Х и Y, като използва колонна хроматография. Химикът зарежда сместа в колона, запълнена със силикагел (полярен материал), а после пропуска неполярен разтворител през колоната. В някакъв момент от преминаването през колоната (при t=t) химикът наблюдава разделянето на Х и Y, показано по-долу.
Кое вещество, Х или Y, се привлича по-силно от стационарната фаза и защо?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?