If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на линеен импулс на тяло и на изменението на импулса на тялото

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Тенисист удря топка и променя импулса ѝ с 3, comma, 3, start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction за 5, comma, 0, start text, m, s, end text.
Каква е големината на резултантната сила върху топката за тенис?
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, N, end text
Заседна ли?
Заседна ли?