If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въртящ момент и равновесие, преговор

Преговори концепцията за въртящ момент и влиянието върху него на приложената сила и рамото на силата. 

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Въртящ момент (τ)Мярка за въртящото действие, причинено от сила, което може да накара едно тяло да се върти около една ос. Векторна величина с международни мерни единици Nm.
Сумарен въртящ момент (Στ)Сбор от всички въртящи моменти върху една система
Балансирана системаКогато сумарният въртящ момент на една система е нула
Рамо на силата Перпендикулярното разстояние от оста на въртене до мястото, където е приложена силата. Векторна величина с международни мерни единици m.
Точка на въртенеТочка, около която се върти тяло. Понякога наричана опорна точка или ос на въртене.

Формули

ФормулаИзползвани символиЗначение
τ=rFsinθ=rFτ е въртящ момент, F е приложена сила, r е радиусът от оста на въртене до мястото, където е приложена силата, а θ е ъгълът между F и r, когато тези вектори са поставени край до край.Въртящият момент е пропорционален и на рамото на силата, и на компонентата на силата, перпендикулярна на рамото на силата.

Как да визуализираме формулата за въртящия момент

Гаечен ключ произвежда въртящ момент върху гайка, ако силата е приложена правилно към нея (виж Фигура 1). Уравнението за въртящия момент е:
τ=rFsinθ
Фигура 1. Променливи на уравнението за въртящия момент, показани за гаечен ключ и гайка. Центърът на гайката е точката на въртене.
За да създаде въртящ момент, силата F трябва да бъде приложена при някакво разстояние r от точката на въртене. Тъй като само перпендикулярната компонента F създава въртящ момент, уравнението включва sinθ (виж Фигура 2 по-долу).
Фигура 2. Компоненти на приложената сила F, подравнени с рамото на силата. Перпендикулярната компонента е, F, а успоредна та компонента е F.

Големината на въртящия момент зависи от:

  • Приложена сила F: По-големи сили увеличават въртящия момент.
  • Радиус r: Увеличаването на радиуса увеличава въртящия момент.
  • Ъгълът между силата и рамото на силата θ: Насочването на сила перпендикулярно на рамото на силата увеличава въртящия момент.
Приложена сила може да доведе до нула въртящ момент, ако няма рамо на силата или приложената сила е перпендикулярна на рамото на силата (виж Фигура 3 и 4 по-долу).
Фигура 3. Рамо на силата: тези приложени сили не водят до въртящ момент върху гаечния ключ, понеже няма рамо на силата r.
Фигура 4. Посока на силата: тези приложени сили не водят до въртящ момент върху гаечния ключ, понеже приложената сила е успоредна на рамото на лоста.

Как да определим посоката на въртящия момент

Посоката на въртене може да е по часовниковата стрелка (cw) или обратно на часовниковата стрелка (ccw). Тези термини се отнасят до движението на стрелката на часовника (виж Фигура 5). Във физиката посоката обратно на часовниковата стрелка е определена като положителна, а посоката по часовниковата стрелка е определена като отрицателна за ротационните променливи.
Фигура 5. Въртенето на стрелките на часовника е отправната точка за определяне на ротационната посока. Обратно на часовниковата стрелка е положителна посока на въртене, а по часовниковата стрелка е отрицателната посока.
Например въртящ момент, който върти тяло обратно на часовниковата стрелка, е положителен въртящ момент (виж Фигура 6 по-долу).
Фигура 6. Приложена сила, която създава положителен въртящ момент обратно на часовниковата стрелка.
Въртящ момент, който върти тяло по часовниковата стрелка, е отрицателен въртящ момент (виж Фигура 7) по-долу.
Фигура 7. Приложена сила, която води до отрицателен въртящ момент по часовниковата стрелка.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за въртящия момент виж видеото ни за въртящ момент и равновесие.
За да провериш наученото от теб и да задълбочиш придобитите знания, виж нашите упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.