If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Четирите "И" начина за превенция на туберкулоза

Видео транскрипция

– Аз съм Чарлз Пробър. – А аз съм Морган Тийс. – И ще говорим за предотвратяването на туберкулозата. Има четири I-та, които да обмислим при предотвратяването на туберкулозата. Едното I е за "интензивно откриване на случаи". По-късно ще се върнем към това, но то е намиране на случаи на туберкулоза. Когато говорим за това, говорим за намиране на случаи на латентна туберкулоза и това какво можем да направим за тази цел, и намиране на случаи на активна инфекция, и какво можем да направим за тази цел. – Добре. – Следващото от четирите I е за инозиазид, или INH, важно противотуберкулозно лекарство, за което, в контекста на това видео, ще говорим за употребата му в лечението на латентната туберкулоза. – Добре. – Третото I е изолация и за това ще говорим в контекста на активно инфектиран пациент, пациент, който може да е инфекциозен за други хора, и как можем да предотвратим разпространяването на неговата туберкулоза към други хора. – Това е много добър принцип при инфекциозните заболявания, нали? – Да. Искаш да изолираш човека, за да не ги разпространи. – Това е напълно вярно за много случаи. И четвъртото I е имунизация. – Добре. – Каква ваксина имаме в момента за предотвратяване на туберкулоза и какво вероятно е на хоризонта. – Добре. – Започваме с първото I – интензивно намиране на случаи. Споменахме, че или търсим латентно инфектирани хора, например хора с положителен кожен тест за туберкулоза, или търсим случаи на активна туберкулоза. Първо, като мислим за тези, които може да са латентно инфектирани с туберкулоза или активно инфектирани, има определени високорискови популации, които винаги трябва да помним. Например, хора, които емигрират от страна, в която има високо ниво на инфекция с туберкулоза, като много от страните в Субсахарска Африка, преместващи се в друга част на света, в която има ниско ниво на туберкулозни инфекции, като Северна Америка – САЩ или Канада. Друга mfof/kd високорискова популация са работниците мигранти от силно ендемични области. Друга високорискова популация са затворниците, особено в Съединените Щати. Бездомниците имат висок риск от туберкулоза. Хората, които злоупотребяват с наркотици венозно, използващите наркотици, имат висок риск от туберкулоза. Също коинфектирани или инфектирани с ХИВ имат висок риск. Това са хората, които ще скринираме с туберкулозен кожен тест редовно. Ако открием, че тестът е положителен, тоест те са латентно инфектиранис туберкулоза, това ни води до второто I, което е INH. Лечението на латентно инфектираните с изониазид е много ефективен начин да намалим вероятността латентната инфекция да стане активна инфекция. INH има около 90% ефикасност в намалянето на инфекцията. Предписанието на INH е за 9-12-месечен период. – Уау! – Да, това е дълго време. Но с тези 9-12 месеца лечение намаляваш развиването на инфекцията. Има някои алтернативи на INH, но алтернативите са малко по-токсични, имат повече странични ефекти. Един пример за алтернатива е да дадем INH с рифампин за четири месеца или рифампин с пиразинамид за 2-3 месеца. Тези комбинирани терапии изглежда са почти толкова ефективни, колкото INH за 9-12 месеца, но не съвсем и също така са по-токсични. – Добре. – Отново, второто I е INH. – След като започнеш да лекуваш някой, който има латентна туберкулоза, с INH, колко време минава, преди да спре да е инфекциозен? – Те не са инфекциозни от самото начало. Ако имат латентна туберкулоза, те не са инфекциозни. Идеята за лекуването е да не развият активна туберкулоза. – Която би била инфекциозна. Добре. – И всъщност, нека останем с това интензивно намиране на случаи и да преминем по пътя на активната туберкулоза. Много хора с активна туберкулоза са инфекциозни за други хора. Има някои, които са много по-инфекциозни от други. Например, ако имаш белодробна туберкулоза, най-честият вид инфекция с туберкулоза, и тази белодробна туберкулоза е кавитарна, тоест има голяма кухина на рентгена на гръдния кош, вероятно тя е препълнена с туберкулозни организми, тоест има много от тях и те може доста лесно да се разпространят към други хора. Този вид инфекциозни хора трябва да бъдат изолирани, което е третото I. – Да. – Те трябва да бъдат изолирани, за да не могат да разпространят инфекцията към други хора. Изолацията обикновено означава, че се поставят в единична болнична стая със защитен въздушен поток и всеки посетител в тази болнична стая носи маска, която филтрира туберкулозните организми, обикновено наречена N95 маска. И разбира се, човекът с активна туберкулоза бива лекуван за туберкулозата и обичайно след 2, 3 или 4 седмицистава неинфекциозен. Тоест, противотуберкулозната терапия намалява наличните туберкулозни организми, така че вече не е инфекциозен. Тогава може да излезе от изолация и да се върне към нормалния си живот. – И лечението просто ще е същото, само използване на INH, или това е по-интензивен режим? – Това е по-интензивен режим и ще имаме едно-две видеа за различните възможности за лечение. Другото нещо, което да кажем за тези с активна туберкулоза, що се отнася до интензивното намиране на случаи, е когато намериш някой с активна туберкулоза, трябва да проследиш контактите. Искаш да прегледаш хората, с които може да е бил в контакт, преди да бъде диагностициран, понеже като направиш това, може да откриеш други случаи на активна туберкулоза, които трябва да бъдат овладени с лечение, изолация и така нататък. – Търсиш контактите му за преглед? – Точно така. Търсиш къде потенциално са получили инфекцията и на кого вече са предали инфекцията. Това е много важно за публичното здраве, за да се намали продължаващото разпространение на туберкулозата. И четвъртото и последно I в превенцията на туберкулозата е имунизация. – Добре. Това ще е супер. Защо просто не имунизираме всеки срещу туберкулоза и няма да имаме проблем? – И това би било чудесно, ако ваксините бяха силно ефективни, но за нещастие настоящата ваксина, налична по света, има някаква ефективност, но е ограничена. Тази ваксина се нарича БЦЖ и е жива атенюирана (омаломощена) ваксина, извлечена от mycobacterium bovis, което е друг вид туберкулозен агент. Това е ваксина, която се прилага в много части на света, в които имат високи нива на туберкулоза, в опит да се предотврати разпространението, в опит да не се позволи хората да прихванат туберкулоза и после да я разпространят. Имунизацията с БЦЖ обикновено се прави малко след времето на раждане. Степента на ефективност на ваксината варира широко от проучване на проучване, варирайки от долна граница от 0% до горна граница около 80%. Повечето използват изчислената защитна ефективност от около 50%. Оказва се, че ваксината е особено ефективна, когато се даде на деца и това е причината да се дава малко след раждане. – Добре. – И намалението на туберкулозата е особено явно за тежкото заболяване. Изглежда намалява вероятността за получаване на много тежко заболяване, включително туберкулозен менинги и милиарна туберкулоза. Това е важно, понеже това е най-лошият вид туберкулоза. Но отново, както споменах, ефективността е ограничена. Понеже тази ваксина е жива и омаломощена, има някои рискове, които може да получиш при ваксиниране на голям брой хора. Ако неволно ваксинираш някой, който има имунен дефицит, неговата имунна система не работи много добре, мястото на ваксината може да стане доста некротично и БЦЖ може дори да причини инфекция. Може да имаш инфекция, възникваща от ваксинацията. За щастие, това не се среща често, но се среща. При нормалните хора, тоест, тези, които нямат имунен дефицит, е изчислено, че някъде между 1 и 10% получават малка язва на мястото на ваксината и можеш да видиш този малък кратер в ръката им за доста дълго време, и това един вид казва: "О, този човек е имал БЦЖ ваксина". По-рядко под язвата може да имаш локална аденопатия, подуване на лимфния възел около областта, където е била приложена ваксината, например, в мишницата, и много рядко, може би един на милион случая, може да получиш остеомиелит, костна инфекция, от БЦЖ ваксината. Тези са доста редки и небалансирани. БЦЖ ваксината е по-ефикасна, отколкото опасна, и затова се прилага. Последното нещо, което ще спомена за имунизацията е, че има много интерес и работа в разработването на нови ваксини за туберкулоза, които ще са по-ефикасни, разбира се, и с по-малко странични ефекти. В момента се разработват вероятно около 30 нови ваксини, но за нещастие до този момент никоя от тях не се е доказала като толкова ефективна, че да бъде лицензирана за широкоразпространена употреба. Но следи новините. Надяваме се да имаме ваксина срещу туберкулозата, която е по-ефективна, някъде в бъдеще.