If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 7: Алкохоли, етери, епоксиди и сулфиди

За този раздел

Алкохолните и тиолови групи са важни функционални групи за различни практически нужди от реакции на ензими до производство на меки контактни лещи. Ще разгледаме как се наименуват съединения, съдържащи кислород и сяра. След това ще можем да разгледаме някои реакции с участието на алкохоли, етери, епоксиди, тиоли и сулфиди, едновременно като реагенти и продукти.

Може да почисти раната ти или да убие черния ти дроб. Някои религия го забраняват, а други го използват в свещените си ритуали. В този урок Сал и Джей именуват съединения, които съдържат алкохолни групи и обсъждат техните свойства.
В този урок Джей показва как се синтезират етери с помощта на метода на Уилямсън и как се разпада етерната връзка с използване на киселина.
В този урок Джей показва как се получават сулфиди от тиоли.