If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Флуиди

В тези видеа и статии ще научиш дефинициите за плътност и относителна плътност. Също така, ще научиш дефиницията за налягане, как е свързано то със сила и площ и как да определяш налягането във флуид. Разликата между абсолютно и манометрично налягане също ще бъде обсъдена.
В тези видеа и статии ще научиш как вариации в налягането предизвикват Архимедова сила, която действа на потопени обекти, и как да пресмяташ стойността на тази сила. Също така ще научиш смисъла на принципа на Архимед.
Поведението на течащи флуиди е различно от поведението на статични флуиди. От тези видеа и статии ще научиш за обемен поток и уравнението за непрекъснатост. Също така ще научиш как са свързани налягането и скоростта от принципa на Бернули и уравнението на Бернули. Ще стане дума и за ефектите от турбуленцията и вискозитета.

Учи

За този урок

Този раздел е част от библиотеката по физика. Разглеждай видеа, статии и упражнения по тема.