If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Магнитни сили, магнитни полета и закон на Фарадей

В тези видеа и статии ще научиш как магнитното поле, създадено от дълъг прав проводник, зависи от тока и разстоянието до проводника. Ще научиш също как да използваш правилото за дясната ръка, за да определяш посоката на магнитното поле. Ще бъде обсъдена магнитната сила между два проводника, по които тече ток, както и индуцирания ток в проводник, движещ се през магнитно поле.
В тези видеа и статии ще научиш как магнитният поток зависи от силата, площта и ъгъла на магнитното поле. Ще научиш също как законът на Фарадей гласи, че променлив магнитен поток индуцира ток. Ще покажем как чрез закона на Ленц можеш да намериш посоката на индуцирания ток. Също, ще бъдат решени и примерни задачи , за да се покаже как се прилагат законът на Фарадей и законът на Ленц.

За този урок

Този раздел е част от библиотеката по физика. Разглеждай видеа, статии и упражнения по тема.