Анализиране на категорийни (качествени) данни

Упражнения

Индивидуални данни, променливи и категорийни (качествени) и количествени данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на пиктограми (задачи от няколко стъпки)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на стълбовидни диаграми Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на стълбовидни диаграми и решаване на задачи с 2 стъпки Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Разчитай таблици на честотата с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създавай таблици на честотата с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на таблици на относителни честоти с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на таблици на относителни честоти с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на таблици с две променливи (кростаблици)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тенденции при категорийни (качествени) данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Този раздел покрива методи за работа с данни, които не могат да се измерят и се описват с думи. Научи се как да използваш стълбовидни диаграми, диаграми на Вен и таблици с две променливи (кростаблици), за да видиш модели и зависимости при категорийните (качествените) данни.