If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Анализиране на категорийни (качествени) данни

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Индивидуални данни, променливи и категорийни (качествени) и количествени данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на пиктограми (задачи от няколко стъпки)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на стълбовидни диаграми Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на стълбовидни диаграми (задачи с 2 стъпка)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Разчитай таблици на честотата с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създавай таблици на честотата с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на таблици на относителни честоти с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на таблици на относителни честоти с две променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на таблици с две променливи (кростаблици)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тенденции при категорийни (качествени) данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Този раздел покрива методи за работа с данни, които не могат да се измерят и се описват с думи. Научи се как да използваш стълбовидни диаграми, диаграми на Вен и таблици с две променливи (кростаблици), за да видиш модели и зависимости при категорийните (качествените) данни.