Съвременен регресионен анализ (статистически изводи и трансформация)

За този урок

Модерният (съвременният) регресионен анализ включва регресионни методи, приложими към данни, които са нелинейни.