If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Финанси и капиталови пазари > Раздел 9

Урок 2: Форуърдни и фючърсни договори

Арбитраж на фючерсни договори II

Арбитраж на фючерсни договори II. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че договорената цена за доставка на 1000 паунда ябълки на 20-и октомври (като приемем, че това се пада след една година) е 200 долара. Да приемем също, че текущата пазарна цена за 1000 паунда ябълки също е 200 долара. Така цената на фючърсното споразумение е еднаква с текущата пазарна цена. Също така ще приемем (както в предишния пример), че тези ябълки никога не се развалят. Не загниват или нещо подобно. След година ще са в същото състояние, в което са в момента. В допълнение към допусканията от последното видео да приемем и че можем да вземем на заем и да продаваме ябълки на пазара в момента. Можем да правим къса продажба на ябълки. Отивам при някой с 1000 паунда ябълки, който няма нужда от тях през следващата година и му предлагам да ми ги заеме. Ще взема тези ябълки и ще ги продам на днешния пазар. След това ще дам 1 процент от спечеленето на този, който всъщност притежава ябълките. Той ще се съгласи, защото така ще спечели нещо от ябълките си, които нямаше намерение да ползва през тази година. Аз в ролята на заемащ и продавач ще получа 4 процента нетна печалба. Ще получа 4 процента нетна печалба от ябълките. Как мога при тези обстоятелства отново да изкарам безрискова печалба? Както вероятно се досещаш, мога да взема ябълките назаем за една година. Нека разпиша това. Ще взема назаем и ще продам 1000 паунда ябълки. Ако просто ги взема назаем и ги продам днес, ще получа 200 долара за тези 1000 паунда според текущата пазарна цена. Ще получа 200 долара. Освен това искам да подпиша фючърсен договор в качеството на купувач. Нека запиша това. Можеш да се договориш да бъдеш купувача във фючърсен договор. Съгласявам се да купя 1000 паунда ябълки за 200 долара след една година. Да отидем една година напред в бъдещето. Какво се случи? Получих 5 процента от късата продажба на ябълките за 200 долара, но трябваше да дам 1 процент на този, от когото взех ябълките назаем. Така че получавам 4 процента нетна печалба. 4 процента от 200 долара са 8 долара. Сега разполагам с 208 долара, защото получих 4 процента печалба. Бяха 210 долара, но дадох 2 долара на този, който ми зае ябълките. Сега мога да използвам 200 от тях, за да изпълня моето задължение по фючърсния договор, като купя ябълките за договорената цена от 200 долара. Давам 200 долара за закупуването на ябълките. Знам, че мога да направя това независимо от пазарната цена, защото това е цената за доставката според фючърсния договор. Имам 8 долара нетна печалба. А тези 1000 паунда ябълки, които купих току-що, мога да върна на този, от който взех назаем. Той получава ябълките си обратно плюс 1 процент от 200 долара в рамките на тази година. А аз направих безрискова печалба от 8 долара. Ако отново се замислиш, това определя долната граница на цената на фючърсния договор. Не би трябвало да имам възможност за безрискова печалба. Ако е налична такава, всеки ще се възползва. Повече хора ще искат да са купувачи. Така тази цена ще се вдигне. От другата страна ще има повече продавачи, което вероятно ще доведе до спад на тази цена тук.