Основно съдържание

Органична химия

Кратко въведение в органичната химия

Въглеродът може да образува ковалентни връзки със себе си и други елементи, за да създаде умопомрачително количество структури. В органичната химия ние ще научите за реакциите, които химици използват за да синтезират откачени структури на базата на въглерода, както и аналитичните методи, с които да ги характеризират. Ние също ще мислим за това как тези реакции са настъпили на молекулярно ниво с механизми за реакция. Просто казано, органичната химия е като сграда с молекулярно лего. Нека да направим няколко красиви органични молекули!