If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Кинематика

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Упражнения
Средна скорост в една посока: текстови задачи Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Средна скорост при промяна на посоката: текстови задачиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Средна скорост (големина и посока) чрез графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Моментна скорост от графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на преместване от графики на скоросттаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Векторни и скаларни уравненияОтговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Свободно падане в две измерения: определяне на графики за тела, хвърлени под ъгълОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Свободно падане в две измерения: вектори и сравняване на множество траекторииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Прогнозиране на промените на центростремителното ускорениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Идентифициране на центростремителни силиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2400 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се научиш да разграничаваш скаларни от векторни величини и да работиш с вектори. Ще се научиш да описваш движението на тяло по една координата и ще си припомниш какво са средна скорост и моментна скорост. Ще научиш как да описваш различни движения на тела: хвърлени, свободно падащи или движещи се по окръжност.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".