Основно съдържание
Учи
Въведение във вектори и скалариРазпознаване на векториРазпознаване на вектори: упражнениеЕквивалентни векториКомпоненти на векторитеКомпоненти на вектори (пример 2)Дължина на вектор от графикаДължина на вектор от компонентите муДължина на вектор от начална и крайна точки
Учи
Умножение на вектори с число (скалар)Умножение на вектор с число: решени примериСъбиране и изваждане на векториГрафично събиране и изваждане на векториГрафично изваждане на векториСъбиране на вектори: алгебрично и графично
Учи
Въведение в разстояние и преместванеРазстояние и преместване в едно измерениеГрафики на позицията и времетоРешен пример: разстояние и преместване от графики на позицията и времетоПреговор на разстояние и преместване
Учи
Разработен пример със средна скоростПреговор на средна скоростМоментна скоростЗащо разстоянието е равно на площта под графиката на скоростта спрямо времето?Моментна скорост от графики: обобщение
Учи
УскорениеКакво представлява графиката на скоростта като функция на времето?Преговор на ускорениеИзбор на уравнения за движениеВреме за излитане на Airbus A380Разбег на самолет Airbus A380Преговор на движение с постоянно ускорение
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Начертаване на преместването, ускорението и скоростта на тяло, хвърлено под ъгъл, движещо се по параболаСкорост на удара според зададена височинаПреговор на свободно падане
Учи
Хоризонтално хвърлено тялоКакво е движение на изстреляно тяло в две измерения (направления)?Изобразяване на вектор в две измерения (направления)Тяло, хвърлено под ъгълНачало и край на полета при различни височиниИзчисляване на общото преместване на хвърлено тялоКореция към урока за крайната скорост на тяло, хвърлено под ъгълОптимален ъгъл за изстрелване на тяло. Първа част, елементи на начална скоростОптимален ъгъл за тяло, изстреляно под ъгъл. Втора част, време на висенеОптимален ъгъл за тяло, изстреляно под ъгъл. Трета част, хоризонталното разстояние като функция на ъгъла (и скоростта)Оптимален ъгъл за тяло, изстреляно под ъгъл. Четвърта част, намиране на оптималния ъгъл и разстояние чрез малко математически анализ
Учи
Ъглова скорост и големина на скоросттаСвързване на период и честота с ъглова скоростСравнение на линейна скорост от радиус и ъглова скорост: Решен примерПреговор на равномерно кръгово движение и центростремително ускорение
Учи
Състезателни коли с постоянна скорост по криваВизуално разбиране на формулата за центростремително ускорение Намиране на формула за центростремително ускорение от ъглова скоростПромяна в центростремителното ускорение при промяна в линейната скорост и радиуса: Решени примериПреговор на центростремително ускорениеВъведение в центростремителна силаИдентифициране на центростремителната сила за топка на нишкаИдентифициране на центростремителна сила за коли и сателитиПреговор на центростремителни сили
Провери знанията си относно Кинематика с тези 19 въпроса.

За този урок

В този раздел ще се научиш да разграничаваш скаларни от векторни величини и да работиш с вектори. Ще се научиш да описваш движението на тяло по една координата и ще си припомниш какво са средна скорост и моментна скорост. Ще научиш как да описваш различни движения на тела: хвърлени, свободно падащи или движещи се по окръжност.