If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Кинематика

2500 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

В този раздел ще се научиш да разграничаваш скаларни от векторни величини и да работиш с вектори. Ще се научиш да описваш движението на тяло по една координата и ще си припомниш какво са средна скорост и моментна скорост. Ще научиш как да описваш различни движения на тела: хвърлени, свободно падащи или движещи се по окръжност.

В този урок ще се научиш за скаларните и векторните величини,

Упражнения

В този урок ще се научиш да умножаваш вектор със скалар, да събираш и изваждаш вектори.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 640 точки за Майсторство
В този урок ще си припомниш какво е средна скорост и ще разбереш как да пресметнеш векторната величина средна скорост и какво е моментна скорост.

Упражнения

В този урок ще поговорим за ускорението на тяло (средно и моментно) и ще видим как може да използваме тази физична величина.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 880 точки за Майсторство
В този урок ще научиш как да описваш движението на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта (близо до земната повърхност).

Учи

Упражнения

В този урок ще научиш какво е центростремително ускорение и какво е центростремителна сила, когато тяло се движи по окръжност с постоянна скорост.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2500 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".