If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Математика

Предучилищна подготовка

Предучилищна подготовка в Кан Академия по българската учебна програма! Съдържанието е наредено спрямо учебните програми, публикувани от Министерството на образованието и науката. Курсът не е подходящ за самостоятелна подготовка, ако детето още не може да чете.

4. клас НВО

Подготви се за НВО по математика за 4. клас в Кан Академия! Курсът цели попълване на пропуски в обучението по математика от 1. до 4. клас. Представените материали се изучават в първи, втори, трети и четвърти клас. Те са част от даденият от МОН Модел за НВО по математика за учебната 2023/24 година.

7. клас НВО

Подготви се за НВО по математика за 7. клас в Кан Академия! Курсът цели попълване на пропуски в обучението по математика от 5. до 7. клас. Разглежданите примери и упражнения са за подготовка на Модул 1 на НВО след 7. клас. Представените материали се изучават в 5-и, 6-и и 7-и клас. Те са част от даденият от МОН Модел за НВО по математика за учебната 2022/23 година.

11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 2 Елементи на математическия анализ

Учи математика за 11. клас за профилирана подготовка по Модул 2 – Елементи на математическия анализ от новата българска учебна програма, валидна от 2020/2021 г.

12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни

Учи математика за 12. клас за профилирана подготовка, Модул 4 Вероятности и анализ на данни – от новата българска учебна програма, валидна от 2021/2022 г.

Детска градина (САЩ)

Научи математиката за детската градина—броене, просто събиране и изваждане и още. (съобразено с общообразователните стандарти на САЩ)

1 клас (САЩ)

Научи математиката за първи клас—събиране, изваждане, дължина, графики, време и фигури. (съобразено с общообразователните стандарти на САЩ)

Аритметика

Този курс по Аритметика е преговор на позицията на цифрата в числото и операциите събиране, изваждане, умножение, деление и повдигане на степен за цели числа, обикновени дроби и десетични дроби. Ако учиш това за пръв път, ти препоръчваме да използваш курсовете, съобразени с програмата за съответните класове, за да получиш по-задълбочена подготовка.

Основи на геометрията и мерни единици

Курсът "Основи на геометрията" е преговор върху дължина, лице, обиколка, обем, мярка на ъгъл и трансформации на двумерни и тримерни фигури. Ако изучаваш тези теми за пръв път, ти препоръчваме да използваш курсовете, съобразени със стандартите за съответните класове, в които са разгледани в по-голяма дълбочина.

Въведение в алгебрата

Запознай се с основите на алгебрата - всички основни аритметични и геометрични умения, необходими за алгебрата.

Алгебра 1

Курсът Алгебра 1, който обикновено се преподава в 9-и клас, включва линейни уравнения, неравенства, функции и графики на функции; системи от уравнения и неравенства; разширяване на понятието функция; експоненциални модели и квадратни уравнения, функции и графики на квадратни функции. Курсът Алгебра 1 на Кан Академия е предназначен за задълбочено и ангажиращо изучаване на учебния материал по математика.

Алгебра 2

Курсът Алгебра 2, който често се преподава в 11-и клас, включва многочлени, комплексни числа, рационални степени, показателни и логаритмични функции, тригонометрични функции, трансформации на функции, рационални функции; продължава разглеждането на уравнения и моделиране от предишните класове. Курсът Алгебра 2 на Кан Академия е предназначен за задълбочено и ангажиращо изучаване на учебния материал по математика.

Статистика и вероятности

Изучавай статистика и вероятности—всичко, което искаш да научиш за дескриптивната и дедуктивната статистика.

Въведение в математическия анализ

В курса "Въведение в математическия анализ" разглеждаме комплексни числа, сложни функции, тригонометрични функции, вектори, матрици, конични сечения и вероятности и комбинаторика. Има също избираеми раздели върху геометрични редове, граници и непрекъснатост. Курсът "Въведение в математическия анализ" на Кан Академия е създаден така, че да осигури задълбочено, вдъхновяващо и ангажиращо учене!

Диференциални уравнения

Добре дошли в света на диференциалните уравнения! Тук ще научите различните видове ДУ: обикновени диференциални уравнения, ДУ с разделящи се променливи, точни уравнения, интегриращи множители, хомогенни уравнения и т.н.

Алгебра (цялото съдържание)

Научи алгебрата — променливи, уравнения, функции, графики и още.

Геометрия (цялото съдържание)

Запознай се с геометрията—ъгли, фигури, трансформации, доказателства и други.

5 клас (САЩ)

Научи математиката за пети клас—изчисления с обикновени и десетични дроби, задачи за обем, превръщане на единици, чертане на точки и още. Този курс е съобразен с образователните стандарти на САЩ.